O NÁS

Název spolku: HOKEJOVÁ AKADEMIE, z.s.

Anglický ekvivalent: HOCKEY ACADEMY

Sídlo: Družba 1180, 763 31 Brumov-Bylnice

Telefon: +420 571 896 830

Mobilní telefon: +420 608 884 883

e-mail: info@akademiebrumov.cz

HOKEJOVÁ AKADEMIE z.s., je právnickou osobou zapsaná ve Spolkové rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 16294.

HOKEJOVÁ AKADEMIE, z.s. je neziskovou organizací, jejímž cílem je činnost na úseku tělovýchovy a sportu. Členy spolku jsou subjekty, kterým vzniklo členství za podmínek uvedených ve stanovách spolku.

Účel spolku:

Založením HOKEJOVÁ AKADEMIE z.s., je realizováno právo občanů na sdružování za účelem podpory veřejně prospěšné činnosti formou vybudování a provozování sportovních, vzdělávacích, a rehabilitačních zařízení pro sportování s cílem umožnit v regionu harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví zapojením do organizovaného i neorganizovaného sportu, rehabilitace a vzdělávání k dosažení jejich aktivní rekreace, zdravý způsob života s cílem předcházet závislosti na alkoholu, cigaretách, drogách a jiných návykových látkách.

HOKEJOVÁ AKADEMIE z.s., vytváří ve spolupráci s dalšími subjekty podmínky pro rozvoj zejména mládežnického hokeje a dalších sportů pro všechny občany bez ohledu na věk a sociální situaci.

Jsme jedna z mála organizací, která má otevřeno 365 dní v roce.

Disponujeme nejmodernějším defibrilátorem (AED), plně komptatibilním s tím, které používá ZZS.

Naši partneři: