Valná hromada

V pátek 17.6.2022 proběhla v sídle Akademie 11. řádná valná hromada Hokejové Akademie, z.s.. Prezidentka Akademie Lenka Lišková přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem valné hromady. Po odprezentování jednotlivých bodů programu došlo na bod č. 9 – změna Stanov a názvu spolku. Po diskuzi členů došlo k jednomyslně ke změně názvu spolku na … Číst dál

Pozvánka na 11. řádnou valnou hromadu HA

Hokejová Akademie z.s. zve své členy na 11. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční v pátek dne 17. června 2022 od 19:00 hod. v sídle Hokejové Akademii na ul. Družba 1180, 763 31 Brumov-Bylnice. Prezence účastníků je od 18:45 hod. Program: Zahájení Volba orgánů VH Schválení programu Zpráva o činnosti HA za rok 2021 Zpráva … Číst dál

Podpořte děti po úrazu

Přejeme krásný předvánoční čas všem sportovcům a příznivcům našeho fitka. Vánoce jsou zpravidla pro všechny nejkrásnějším obdobím v roce, neboť se sebou přinášejí pohodu, klid , krásnou rodinnou atmosféru a radost v dětských očích. Tyto vánoční svátky rádi trávíme v blízkém rodinném kruhu a v kruhu svých známých , na kterých nám záleží . Taky … Číst dál

Vánoční ZUMBA KIDS

Pomalu, ale jistě přichází závěr roku a tak i my s dětmi v kroužku ZUMBA KIDS (pro děti) pod Hokejovou Akademií jsme si v úterý užili poslední závěrečnou lekci tohoto roku. Děti se těšily z vánočních balíčků , zasoutěžily si v tombole. Představily své tance rodičům a na závěr jsme se rozloučili malou diskotékou Nahlédněte … Číst dál