Valná hromada

V pátek 17.6.2022 proběhla v sídle Akademie 11. řádná valná hromada Hokejové Akademie, z.s.. Prezidentka Akademie Lenka Lišková přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem valné hromady. Po odprezentování jednotlivých bodů programu došlo na bod č. 9 – změna Stanov a názvu spolku. Po diskuzi členů došlo k jednomyslně ke změně názvu spolku na Sport Akademie, z.s. V této souvislosti došlo také ke změně stanov, která byla rovněž jednohlasně schválena.

V současné době probíhají administrativní kroky k zápisu změny stanov ve spolkovém rejstříku.

Věříme, že se Vám nový název bude líbit.

Napsat komentář