Pozvánka na 11. řádnou valnou hromadu HA

Hokejová Akademie z.s. zve své členy na 11. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční v pátek dne 17. června 2022 od 19:00 hod. v sídle Hokejové Akademii na ul. Družba 1180, 763 31 Brumov-Bylnice. Prezence účastníků je od 18:45 hod.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů VH
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o činnosti HA za rok 2021
 5. Zpráva o hospodaření HA za rok 2021
 6. Zpráva o majetku HA za rok 2021
 7. Zpráva dozorčí rady HA za rok 2021
 8. Plán činnosti a hospodaření na pro rok 2022
 9. Změna stanov a název spolku
 10. Diskuze
 11. Schválení přijatých usnesení k jednotlivým bodům
 12. Závěr

Napsat komentář